SZALove Galore Lyrics I need, I need I need, I need I need, I need I need, I need I need, I need Love, love, love, love ‘long as we got Love, love, love ‘long as we got Done with these niggas I don’t love these niggas I dust...