Rotsækk, drible vækk, fotbaill’n den e’ ruind Dårlig spæll, men likevel får vi Mang ei hærlig, mang ei hærlig Mang ei hærlig stund Strekk arman opp I veret og skrik dommer’n e’ ei ku Det va’ aldri verden offside, Herre Gud, ka’ ska’ man tru Når dommer’n hoill med...