Play this song [Intro] Aye, huh Yeah (I don’t even think y’all niggas ready) Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah SGULL (They not ready bruh) (Tay they ready?) Yeah, yeah (Tay said “No”) What? Yeah Huh, huh [Verse 1] Bullets hit a nigga up, like I’m playin’ Pac-Man Choppa...